Slovensko prosvetno društvo ROŽ, Mühlbach / Reka 2

A-9184 St. Jakob i.R.
Šentjakob v Rožu

KJE SMO?

Farovž, Marktstr. 2

A-9184 St. Jakob i.R.
Šentjakob v Rožu

KONTAKT

e-mail: info@roz.si
telefon: +43 (0)680/13 321 12
facebook: drustvo.roz

BANČNI RAČUN

IBAN: AT61 3910 0000 0502 3684
BIC: VSGKAT2K109

ZAPRTE STRANI

Vstopi

Gledališko-glasbeni recital ob 70-letnici pregona koroških Slovenk in Slovencev
Szenisch-musikalische Aufführung zum 70. Jahrestag der Vertreibung der Kärntner Slowenen und Sloweninnen

Režija / Regie: Marjan Štikar
Sodelujejo / Mitwirkende: Otroški zbor Danica / Kinderchor des Kulturvereines Danica; Mladinski zbor nižje stopnje ZG/ZRG za Slovence / Chor der Unterstufe des BG und BRG für Slowenen; teatr zora

Ob 70-letnici pregona koroških Slovenk in Slovencev je režiser Marjan Štikar s pomočjo Kokotovih pesmi sestavil gledališko-glasbeni recital in ga postavil na oder s pomočjo 70-ih otrok med 4. in 12. letom starosti.

“Večina še danes živečih pregnanih je bila takrat v otroških letih. Po pričevanju nekaterih, ki so v otroštvu doživeli ta grozodejstva, so to travme, ki se človeku ostro zarežejo v njegovo bit in ga do konca življenja ne spustijo. Take usode so tako močna zareza, da se otrok v hipu spremeni v odraslega človeka.” (M. Štikar o osnovni zamisli)

“Vse preveč uslužno govorimo pogosto o »izselitvi« in o »usmrtitvi«, kot da lahko z besedo ublažimo bolečino ali celo spremenimo kruta dejstva. … Ker pesmi po Rilkeju niso narejene iz čustev, temveč predvsem iz izkušenj, je (Kokot) tudi trd, trden, načelen in neomajen. … Oblikovno, razpoloženjsko in izkušenjsko bogastvo odlikuje te klasično-moderne, brezčasno sodobne stihe, ki enako avtentično ogovarjajo Kokotove vrstnike kot generacijo njegovih vnukov. Z izpovedovanjem bolečine se osvobajajo preteklosti.
Pokončno in ponosno stopajo v prihodnost.”
Fabjan Hafner o Andreju Kokotu

Vor 70 Jahren wurden rund 1100 Kärntner Sloweninnen und Slowenen durch die nationalsozialistischen Machthaber aus ihrer Heimat deportiert. Ihre Geschichte vom Leben im Dorf, im Lager bis zum letztendlichen Aufbäumen erzählt Regisseur Marjan Štikar beklemmend und berührend anhand von Gedichten des Dichters Andrej Kokot und mit Hilfe von 70 Kindern auf der Bühne. Eine gewagte und mutige Auseinandersetzung der jüngeren Generation mit der erlebten Geschichte der (ihrer) Großeltern.

Der Schriftsteller Andrej Kokot wurde im Jahre 1942 wegen seiner Zugehörigkeit zur slowenischen Volksgruppe mit seiner Familie von den Nationalsozialisten deportiert. In den Jahren 1942 bis 1945 war er mit seiner Familie in verschiedenen deutschen Arbeitslagern interniert. Sein Bruder Jožek wurde 1944 im KZ Mauthausen ermordet. In den Frühlingsmonaten 1945 kehrte die Familie zurück nach Köstenberg, Gemeinde Velden.

Prezrta mladost
Postal sem
človek
iz razbitin
otroštva.
Zdaj vsako jutro odhajam
iz teme sovraštvain se prebijam skozi dan
kakor nadležen popotnik,
ki brez odziva
ponuja ostanke
svoje mladosti.
Missachtete Jugend
Bin
Mensch geworden
aus den Trümmern
meiner Kindheit.
Seither entferne ich mich Tag für Tag
aus der Dunkelheit des Hassesund schlage mich durch den Tag
wie ein lästiger Wanderer,
der ohne Widerhall
die Überreste
seiner Jugend feilbietet.

Glasba in priredba / Musik und Arrangement: Jozej Štikar
Visuals: Rudi Melcher
Sodelavke_ci / MitarbeiterInnen: Barbara Mistelbauer-Stern, Stanko Polzer, Janja Pruntsch, Zalika Steiner, Tonej Sticker, Alina Zeichen 

Vstopnina / Eintritt: € 5,- (s popustom/ermäßigt) / € 10,-

Informacije / Informationen: kkz 0463-51 62 43 ali/oder SPZ 0463-51 43 00