Slovensko prosvetno društvo ROŽ, Mühlbach / Reka 2

A-9184 St. Jakob i.R.
Šentjakob v Rožu

KJE SMO?

Farovž, Marktstr. 2

A-9184 St. Jakob i.R.
Šentjakob v Rožu

KONTAKT

e-mail: info@roz.si
telefon: +43 (0)680/13 321 12
facebook: drustvo.roz

BANČNI RAČUN

IBAN: AT61 3910 0000 0502 3684
BIC: VSGKAT2K109

ZAPRTE STRANI

Vstopi

PDF

SO|SA 31. 10. 2015 • 19.30

Dominik Srienc
»Tu je konec · Hier ist Schluss.«
Liričen glas z bolečimi verzi · Eine lyrische Stimme mit schmerzlichen Versen

Dominik Srienc, rojen 1984 na Potoku na Koroškem. Študiral nemško filologijo in slavistiko na Dunaju in v Olomoucu. Dve leti je delal kot lektor v Kirgiziji in Armeniji. 2014 je izšel pesniški prvenec »Tu je konec / Hier ist Schluss« (Drava) in prevod pesniške zbirke Esada Babačića »Molitev metulja / Gebet des Schmetterlings« (Hochroth). 2015 je napisal skupaj z Eleno Messner gledališko igro »Jez / Der Damm«. Živi in dela v Celovcu.
Dominik Srienc, geboren 1984 in Bach/Kärnten. Studium der Deutschen Philologie und Slawistik in Wien und Olomouc. Zweijährige Lehrtätigkeit als Auslandslektor in Bischkek (Kirgistan) und Jerewan (Armenien), 2014 erschien sein erster zweisprachiger Lyrikband »Tu je konec / Hier ist Schluss« (Drava) sowie die Übersetzung des Gedichtbandes von Esad Babačić »Molitev metulja / Gebet des Schmetterlings« (Hochroth). 2015 verfasste er gemeinsam mit Elena Messner das Theaterstück »Jez / Der Damm«. Lebt und arbeitet in Klagenfurt.

GLASBA · MUSIK
Pod_junaKi
Mario Vavti (pos), Štefan Thaler (kb), Tonč Feinig (kb), Emil Krištof (dr)

Der Abend wird musikalisch von Pod_junaki gestaltet – das Who is Who der Jauntaler Jazz-Musiker.

@ KulinarikA: Zeljne krpice z endivijo | Krautfleckerln mit Endiviensalat @

SLIKE PROTI MRAZU · BILDER GEGEN DEN FROST
Silva Krivograd · Simona Krajger · Melina Kumer

Vse tri živijo v Šmihelu in vse tri povezuje zaznamovanost s skupnim kulturnim ozadjem, s skupnim jezikom, s slovenščino. Izhajajoč iz slovenskega jezika je tako tudi na zorni kot mogoče gledati z več perspektiv, saj se v pridevniku zorni skriva zora, jutranja zarja kot začetek novega dne, besedo kot pa je mogoče razumeti tudi prostorsko, kot kot, iz katerega opazujemo.
Alle drei leben und arbeiten in St. Michael ob Bleiburg/Šmihel pri Pliberku. Vereint im gleichen kulturellen Kontext, findet jede ihren eigenen Zugang zur Kunst. Steine werden versetzt, Momentaufnahmen verändert und Figuratives mit Abstraktem vereint.

Zu den Bildern gegen den Frost spricht Andi Krištof, Kurator der section.a.

FAROVŽ
Šentjakob/St. Jakob i. R.