Slovensko prosvetno društvo ROŽ, Mühlbach / Reka 2

A-9184 St. Jakob i.R.
Šentjakob v Rožu

KJE SMO?

Farovž, Marktstr. 2

A-9184 St. Jakob i.R.
Šentjakob v Rožu

KONTAKT

e-mail: info@roz.si
telefon: +43 (0)680/13 321 12
facebook: drustvo.roz

BANČNI RAČUN

IBAN: AT61 3910 0000 0502 3684
BIC: VSGKAT2K109

ZAPRTE STRANI

Vstopi

PDF

Pe/Fr 10. 7. • 17h & So/Sa 11. 7. • 10h
(á 3 ure / Std.)

Farovž Šentjakob / Pfarrhof St. Jakob i. R.

mentorice / mit

DARINA ZLATKOVA je kot folklorna pevka zaposlena v prestižnem Filip Kutev ansamblu in sodeluje med drugim v Judith kvartetu.
> ist Folkloresängerin im prestigeträchtigen Filip-Kutev-Ensemble. Sie wirkt unter Anderem auch im Judith-Quartett mit.

ZVEZDANA NOVAKOVIĆ je mlada umetnica, harfistka, komponistka, performerka, pevka, ki raziskuje zmožnosti svojega ustvarjanja tako v klasičnih in jazzovskih oblikah kot tudi v tradicionalnih. Sodeluje v gledaliških predstavah in performansih. Opravila je magisterij iz bolgarskega grlenega petja na Akademiji za glasbo v Plovdivu.
ist eine junge Künstlerin, Harfistin, Komponistin, Performerin und Sängerin. Sie versucht, ihre Kreativität sowohl in der Klassik wie auch im Jazz oder in traditionellen Formen auszuleben. Sie ist Magistra des bulgarischen Kehlkopfgesangs. In St. Jakob war ihr wunderbarer Gesang im November vergangenen Jahres im Rahmen des Antifreeze zu hören.

IVELINA DIMOVA IVANOVA, pevka in umetnica z zelo bogato glasbeno preteklostjo. Deluje kot solistka na bolgarskem nacionalnem radiu in televiziji, je zborovodkinja. Letos je izšla njena prva samostojna CD.
Sängerin und Künstlerin mit reicher musikalischer Vergangenheit. Sie ist Solistin am nationalen Radio und Fernsehen und Chorleiterin in Bulgarien. In diesem Jahr veröffentlichte sie ihre erste eigene CD.

TANJA PRVANOVA je končala srednjo šolo za folklorno petje Ljubomir Pilkov in nadaljevala študij petja na Akademiji za glasbo v Plovdivu. Je članica ansambla Filip Kutev. Za seboj ima bogato koncertiranje v različnih folklornih zasedbah.
> beendete die Mittelschule für Folkloregesang Ljubomir Pilkov und setzte ihr Studium an der Gesangsakademie in Plovdiv fort. Auch sie ist Mitglied des Ensembles Filip Kutev. Sie wirkte in verschiedensten Folkloregruppen mit.

 

Izraz grleno petje pokriva več oblik tradicionalnega petja, ki se je uveljavilo na različnih kotičkih planeta od Severne Amerike do Azije, tehnika pa vokalistu omogoča, da manipulira z resonanco, ustvarjeno med potjo zraka skozi pljuča, grlo in ustno votlino.

Kehlkopfgesang beinhaltet mehrere Formen des traditionellen Gesangs, man findet ihn z. B. bei den Inuit, in der Mongolei, bei den Samen in Lappland. Durch eine spezielle Atemtechnik erzeugt der Sänger Töne, die charakteristisch sind für den Kehlkopfgesang.

PROGRAM:
• učenje in petje bolgarskih pesmi
• učenje odprtega grlenega petja,
ornamentov in drugih specifik bolgarske glasbe
• teoretčino in praktično
spoznavanje različnih regij
• spoznavanje in izvajanje bolgarskih ritmov

CENA (delavnica + koncert): 50 €

PROGRAMM:
• Erlernen bulgarischer Lieder
• Erlernen des offenen Kehlkopfgesangs,
der Ornamente und anderer Besonderheiten
der bulgarischen Musik
• Kennenlernen der verschiedenen Regionen
• Erlernen bulgarischer Rhythmen

PREIS: (Workshop + Konzert) 50 €

Za vse ljubitelje ljudskega petja – otroke, študente, amaterje, profesionalce, dame in gospode …
Für alle Freunde des Volksgesangs – Kinder, Studenten, Amateure, Profis, Damen und Herren …

PRIJAVE / ANMELDUNG
tel. 0680/133 2 112

info@roz.si • www.roz.si