Slovensko prosvetno društvo ROŽ, Mühlbach / Reka 2

A-9184 St. Jakob i.R.
Šentjakob v Rožu

KJE SMO?

Farovž, Marktstr. 2

A-9184 St. Jakob i.R.
Šentjakob v Rožu

KONTAKT

e-mail: info@roz.si
telefon: +43 (0)680/13 321 12
facebook: drustvo.roz

BANČNI RAČUN

IBAN: AT61 3910 0000 0502 3684
BIC: VSGKAT2K109

ZAPRTE STRANI

Vstopi

PDF

odprtje | Vernissage 31.3.23 – 19h

 

Cerkev Šentpeter pri Šentjakobu | Filialkirche St.Peter_Šentpeter, St.Jakob/Ros_Šentjakob

trajanje razstave | Ausstellungsdauer: 1.4. – 2.5.2023

 

ODPIRALNI ČASI_ÖFFNUNGSZEITEN

DELAVNIKI_WERKTAGS 18 – 20 h, SOB, NED & PRAZNIKI_SA, SO & FEIERTAGS 10 – 18 h

 

DEEP BLACK DUŠAN FIŠER

Deep Black – umetnik na razstavi izpostavi likovni element barvo in jo opredeli kot globoko črno (Deep Black). Obdobje preteklih treh let je označil kot obdobje globoke ustvarjalne krize. Tako dojema čas življenjskih preizkušenj, svojih in od soljudi. Melanholija in izguba življenjskega smisla, ki se dotakneta slehernika ob osebnih življenjskih travmatičnih dogodkih, je značilna tema za obdobje pandemije. Velika preizkušnja za človeštvo v času covida-19 se kaže tudi tako, da je posameznik še bolj osamljen in nerazumljen. Tudi umetniki. Zato moramo zaupati znanosti in se predati umetnosti, saj nam prav umetnost kot »razodetje« vli- va pogum in daje življenju smisel. Umetnost je časovno dejanje, povezuje preteklost s prihodnostjo, živimo pa jo tukaj in zdaj ter se oziramo v nebo.

 

Deep Black – In der Ausstellung hebt Dušan Fišer das bildnerische Element der Farbe hervor und definiert es als Dunkelschwarz. Er beschrieb die Zeit der letzten drei Jahre als eine Zeit tiefer kreativer Krise. So empfindet er die Zeit der Prüfungen des Lebens, seiner eigenen und der der Mitmenschen. Melancholie und der Verlust des Lebenssinns, der einen Menschen angesichts persönlicher traumatischer Lebensereignisse berührt, ist ein typisches Thema für die Pandemiezeit. Die große Bewährungsprobe für die Menschheit in Zeiten von Covid-19 zeigt sich auch darin, dass der Einzelne noch einsamer und unverstandener wird. Auch Künstler. Deshalb müssen wir der Wissenschaft vertrauen und uns der Kunst hingeben, denn es ist die Kunst als „Offenbarung“, die uns Mut macht und dem Leben Sinn gibt. Kunst ist ein zeitlicher Akt, sie verbindet die Vergangenheit mit der Zukunft, und wir leben sie hier und jetzt, mit Blick in den Himmel.

 

*1962 Ptuj; 1989 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, 1991 končal študij na slikarski specialki. Študijsko se je izpopolnjeval
na akademiji Minerva v Groningenu (NL), na Dunaju in v Parizu. Za njim je obilo razstav v Sloveniji in v tujini, samostojnih in skupinskih.
Deluje kot vizualni umetnik, mentor, scenograf, profesor, kustos; že nekaj let pa zelo prodorno in na visoki umetniški ravni vodi Galerijo Mesta Ptuj. V Šentjakobu je skupaj z M. Frlicem razstavljal v okviru projekta HRNC_GRNZ (projekt CarinthiJa 2020) v Kinu Janach, »To ni politična razstava in ni samo za otroke«
Fišer velja za zelo kompleksnega umetnika, ki je vezan na kulturološke in operativne smisle tradicije, njegova umetnost pa je prav zaradi tega zelo raznolika in večmedijska. Fišerjeva umetnost je neulovljiva v svojih različnih likovnih govoricah, izraznih sredstvih in tehnikah.
Najpomembnejša značilnost Fišerjevega umetniškega izraza je zelo neposredna komunikacija z gledalcem, pa naj si gre za slike ali prostorske postavitve.

 

*1962 Ptuj; 1989 absolvierte die Akademie der bildenden Künste in Ljubljana; 1991 Diplom in der Studienrichtung Malerei. Weitere Studien an der Minerva Academy in Groningen (NL) Wien und Paris. Zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen in Slowenien und im Ausland. Er arbeitet als bildender
Künstler, Mentor, Bühnenbildner, Professor, Kurator.
Seit einigen Jahren leitet er auf hohem künstlerischem Niveau die Galerie der Stadt Ptuj. In St. Jakob/Ros. stellte Fišer zusammen mit M. Frlic im Rahmen des HRNC_GRNZ-Projekts (CarinthiJa 2020-Projekt) im Kino Janach aus (»It´s not political exhibition and not only for children«).
Fišer ist ein sehr vielschichtiger Künstler, der an die kulturelle Tradition seiner Region anknüpft, und ist doch sehr zeitgemäß und modern. Fišers Kunst ist in ihren verschiedenen Bildsprachen, Ausdrucksmitteln und Techniken schwer fassbar. Das wichtigste Merkmal Fišers künstlerischem Ausdruck ist eine sehr direkte Kommunikation mit dem Betrachter, seien es Bilder oder Installationen.

 

info:  0680 1332112