Slovensko prosvetno društvo ROŽ, Mühlbach / Reka 2

A-9184 St. Jakob i.R.
Šentjakob v Rožu

KJE SMO?

Farovž, Marktstr. 2

A-9184 St. Jakob i.R.
Šentjakob v Rožu

KONTAKT

e-mail: info@roz.si
telefon: +43 (0)680/13 321 12
facebook: drustvo.roz

BANČNI RAČUN

IBAN: AT61 3910 0000 0502 3684
BIC: VSGKAT2K109

ZAPRTE STRANI

VstopiNakup kart | Kartenverkauf

PDF

KONTRA PLAZU_LAWINE

v spomin na masaker pod Arihovovo pečjo
im Gedenken an das Massaker unter der Arichwand 1945

 

 

Isabel Frey „Jiddische Revolutions– und Widerstandslieder“ 

Judovske delavske in uporniške pesmi

 

 

Isabel Frey singt auf Jiddisch, der Sprache der osteuropäischen Jüdinnen und Juden. Insbesondere haben es ihr jiddische Revolutions- und Widerstandslieder angetan. Mit ihren Liedern lässt die gebürtige Wiener Jüdin die Geschichte des jüdischen Klassenkampfes wieder aufflammen und verbindet sie mit den brennenden politischen Themen unserer Zeit. Im Programm sind auch Widerstandslieder der jüdischen Partisaninnen und Partisanen, die gegen die Nazis kämpften – ein nahezu vergessenes Kapitel der antifaschistischen Geschichte, das auch mit der Geschichte der Kärntner Sloweninnen und Slowenen viele Gemeinsamkeiten aufweist.   

 

Isabel Frey poje v jidišu, jeziku vzhodnoevropskih Judov. Posebej rada poje uporniške in revolucionarne pesmi judovskega proletariata Vzhodne Evrope. S svojim petjem na Dunaju rojena Judinja oživlja zgodovino judovskega razrednega boja in jo povezuje s perečimi političnimi vprašanji našega časa. Na sporedu so tudi uporniške pesmi judovskih partizanov in partizank, ki so se borili proti nacistom – to je skoraj pozabljeno poglavje antifašistične zgodovine, ki spominja tudi na usodo koroških Slovencev in Slovenk.

 

 

Farovž Šentjakob/Pfarrhof St.Jakob_Ros.

sob/Sa. 10.2. – 19:30h