Slovensko prosvetno društvo ROŽ, Mühlbach / Reka 2

A-9184 St. Jakob i.R.
Šentjakob v Rožu

KJE SMO?

Farovž, Marktstr. 2

A-9184 St. Jakob i.R.
Šentjakob v Rožu

KONTAKT

e-mail: info@roz.si
telefon: +43 (0)680/13 321 12
facebook: drustvo.roz

BANČNI RAČUN

IBAN: AT61 3910 0000 0502 3684
BIC: VSGKAT2K109

ZAPRTE STRANI

Vstopi

UNIKUM: RÜCKZIEHER | ŠKARJICE | ROVESCIATA

EIN FUSSBALLTHEATER | NOGOMETNI SPEKTAKEL | UN TEATRO CALCISTICO

15. 10. 2011 | 07.00–22.00 | Obrov, Čičarija (SI)
SLOWENISCHER KARST | SLOVENSKI KRAS | CARSO SLOVENO (SI)  

Team | ekipa
teatr trotamora (AT) – pomočjo domačinov (SI)
teatr trotamora – unterstützt von der örtlichen Bevölkerung (SI)
Trainer | selektor
Marjan Štikar (AT)
Gesang, musik, lärm | petje, glasba, hrup
Jozej Štikar (AT)
Kommentatoren | komentatorja
Edi Gerdej (SI), Alfi Seidl (AT)
Video & kotrainer | video & pomoižni trener
Rudi Melcher
Lichtdesign | lučni dizajn
Sonne/sonce (naprošeno/ersucht)
Technik | tehnična izvedba
Kristijan Rehsmann (AT), Marko Sitter (AT)
organisation | organizacija
Alina Zeichen (AT)

Spielort dieses spartenübergreifenden Kunstprojektes ist der kleine Fußballplatz in Obrov im slowenischen Karst nahe der kroatischen Grenze, der bereits durch seine Lage Symbolkraft besitzt. Er befindet sich am Grunde einer tiefen Doline abseits des Dorfes und erhält dadurch eine theaterhafte, fast unwirkliche Note. Für Marjan Štikar, den Leiter und Regisseur der Theatergruppe TROTAMORA, verkörpert der Platz nicht weniger als »die große Welt«: »Aus anfänglicher Distanz (Blick aus der Vogelperspektive) taucht das Publikum in ein inszeniertes Fußballspiel ein, in dessen turbulentem Verlauf die beiden gegnerischen Parteien allmählich zerfallen und aus zwei Konfliktparteien ein inhomogener Haufen versprengter und isolierter Individuen wird.« Der Bezug zu den Nationalitätenkonflikten in der Region sowie die Einbeziehung der örtlichen Bevölkerung sind – wie bei allen Theaterprojekten Štikars – integraler Bestandteil des Konzeptes und lassen ein ungewöhnliches, körperbetontes Theatererlebnis mit politischer Brisanz erwarten.


Prizorišče interdisciplinarnega umetniškega projekta je malo nogometno igrišče v Obrovu na slovenskem Krasu v bližini meje s Hrvaško, kateremu že sama lokacija daje simbolno moč. Nahaja se na dnu globoke doline izven vasi, kar podeljuje kraju že gledališko, skoraj neresnično noto. Za Marjana Štikra, vodjo in režiserja gledališke skupine TROTAMORA kraj uteleša nič manj kot »veliki svet«: »Iz začetne distance (pogled iz ptičje perspektive) se publika potopi v inscenirano nogometno tekmo, med katero obe nasprotujoči si skupini počasi razpadeta in iz dveh nasprotujočih si strank nastane kup razkropljenih in izoliranih posameznikov. »Povezava z nacionalnimi konflikti v regiji ter vključitev lokalnega prebivalstva sta – kot pri vse Štikarjevih gledaliških projektih – sestavni del koncepta; nadejamo se lahko nenavadnega in politično brizantnega gledališkega dogodka.

Anmeldung/prijava – unikum.ac.at

Ablauf/potek – unikum.ac.at