Slovensko prosvetno društvo ROŽ, Mühlbach / Reka 2

A-9184 St. Jakob i.R.
Šentjakob v Rožu

KJE SMO?

Farovž, Marktstr. 2

A-9184 St. Jakob i.R.
Šentjakob v Rožu

KONTAKT

e-mail: info@roz.si
telefon: +43 (0)680/13 321 12
facebook: drustvo.roz

BANČNI RAČUN

IBAN: AT61 3910 0000 0502 3684
BIC: VSGKAT2K109

ZAPRTE STRANI

Vstopi

Prostorska inštalacija / Rauminstallation

kje | wo:
cerkev Šentpeter / Kirche St. Peter

kdaj | wann:
vsak dan | täglich 18-20h

telefonski dogovor | tel. Absprache:
06801332112

Kravata*, obvezen dodatek k moški poslovni ali večerni obleki je izraz osebnega stališča, političnega prepričanja in izraz moškosti. Daje nosilcu avtoriteto in moč. »Kdor ima moč, ima tudi pravico«.
Umetnica se z mogočno inštalacijo v cerkvi v Šentpetru spoprijema s tem moškim simbolom moči, ki s svojim habitusom posledično ustvarja nemoč.

*Izraz kravata (p.d. pintƏlč) je prevzet iz nem. Krawatte, ta pa iz frc. „cravate“, kar pomeni „hrvaška“. Ta modni dodatek je poimenovan po pripadnikih hrvaškega konjeniškega regimenta pod Ludvikom XIV., ki so v 17. stol. nosili ovratne rute. Sončni kralj je bil nad tem kosom blaga tako navdušen, da ga je uvedel v plemiški stan.Die Krawatte* ist Ausdruck politischer Anschauung, individueller Ansichten und Ausdruck von Männlichkeit. Sie verleiht Autorität und Macht.

»Wer die Macht hat, hat das Recht«. Die Künstlerin setzt sich mit einer imposanten Installation in der Kirche St. Peter mit dem männlichen Machtsymbol auseinander, das mit seinem Habitus folglich die Ohnmacht bewirkt. Oder ist es umgekehrt, dass die Ohnmacht die Macht evoziert?

*Der Begriff Krawatte stammt aus dem französischen „al la cravate“ = „nach kroatischer Art“. Diese Aussage beruht auf einer Legende, die besagt, dass im 17 Jhd. vor dem französischen König Ludwig XIV., eine Truppenparade mit einem kroatischen Reiterregiment stattfand, dessen Reiter einen gebundenen Halsschmuck trugen. Der Sonnenkönig war von diesem kleidsamen Stoffstück derartig beeindruckt, dass er sie in Adelskreisen einführte.

Stanka Vauda živi in dela na Ptuju, kjer je uresničila že vrsto inštalacij v javnem prostoru in v galerijah. V njenem ustvarjalnem procesu se izmenjujejo delo kostumografinje, vizualne ustvarjalke multimedijskih projektov, kjer oblačila oblikuje iz neobičajnih materialov ali materiale sama ustvari. Kot kostumgrafinja dela po vsej Sloveniji, Bolgariji in že nekaj let sodeluje pri društvu Rož.

Stanka Vauda lebt und arbeitet in Ptuj, wo sie schon eine Reihe von Installationen im öffentlichen Raum und in Galerien gestaltet hat.Sie arbeitet als Kostümbildnerin und visuelle Gestalterin von Multimedia Projekten, bei denen sie die Kostüme aus ungewöhnlichen Materialien gestaltet oder das Material selbst entwirft.
Als Kostümbildnerin arbeitet Stanka in Slowenien und Bulgarien und seit einigen Jahren auch mit dem Kulturverein Rož.

Obisk razstave po trenutno veljavnih predpisih za zajezitev Covida-19.
Ausstellungsbesuch unter Berücksichtigung der aktuell gültigen offiziellen Covid-19 Regelungen, bitte mit FFP2-Maske und mit 2-Meter-Abstand.