Slovensko prosvetno društvo ROŽ, Mühlbach / Reka 2

A-9184 St. Jakob i.R.
Šentjakob v Rožu

KJE SMO?

Farovž, Marktstr. 2

A-9184 St. Jakob i.R.
Šentjakob v Rožu

KONTAKT

e-mail: info@roz.si
telefon: +43 (0)680/13 321 12
facebook: drustvo.roz

BANČNI RAČUN

IBAN: AT61 3910 0000 0502 3684
BIC: VSGKAT2K109

ZAPRTE STRANI

Vstopi

Nedelja 23.10.2011

16.00
simpozij v Ražunovi dvorani v Št. Petru

PREDAVATELJI: Jasna Nemec Novak, Nužej Tolmajer, Egi Gašperšič, Miha Vrbinc, Andrej Misson, Jožko Kert, Karli Krautzer, Franci Serajnik

19.30
Koncert v kapeli šolskih sester v Št. Petru

NASTOPAJO: CePZ Št. Jakob, CePZ Prevalje, Bernarda Fink, Marko Fink, MePZ Danica, skupina akzent, MePZ Koledva Kropa, Nataša Valant – klavir, Saša Kassl – orgle
POVEZAVA: Danica Thaler-Urschitz

ANTON NAGELE – življenje in delo

Vsaka obletnica nam daje priložnost, da se spomnimo osebnosti, ki so se poslovile pred nami, a nam zapustile veliko bogastvo – svoja dela.

Tak je bil tudi Anton Nagele, rojen 16. januarja 1911 v Št. Jakobu v Rožu. Po prvih korakih v Narodni šoli, ki jo je z veliko ljubeznijo do svojega naroda zgradil takratni šentjakobski župnik Matej Ražun, je pet let obiskoval utrakvistično šolo.

O svoji glasbeni izobrazbi in delu je sam zapisal:

»Glasbena izobrazba: pri mami (bila je organistka v Šentjakobu), pri proštu Trabesingerju (takrat župnik v Podljubelju), orglarska šola v Celovcu; študij na glasbeni akademiji na Dunaju (oddelek za cerkveno in šolsko glasbo), učitelj glasbe na gimnaziji (Celovec, Spittal), vmes organist v Št. Jakobu.

Omenim še, da smo Šentjakobčani bili prvi na Koroškem, ki smo peli na ljubljanskem radiu. Bili prvi, ki smo uprizorili »Kovačevega študenta« in »Miklavž prihaja«.

Takrat je bil tudi prvi skupni koncert v Borovljah, ki ga je organizirala Krščanska prosveta pod dr. Vinkom Zwittrom. Dirigiral sem jaz. Bil je veličasten, velik uspeh, ker kaj takega do tedaj na našem odru še ni bilo (toliko pevcev), bil je prvi v takšnem obsegu. Sodelovali so moški zbori iz Roža (Ali še drugi?).

Takrat je nastal v Št. Jakobu tudi cerkveni moški zbor. Peli smo vsako nedeljo pri maši. Učili smo se tudi narodne in peli pri igrah in drugih prireditvah.

Po vojni smo začeli – poleg že obstoječega mešanega zbora – še z dekliškim zborom. Peli smo doma, drugod in tudi na celovškem radiu, takrat še pod »Kreuzbergel«.

Toliko iz mojih spominov! 12. 5. 1984«

V tem kratkem pregledu nič ne govori o svojem skladateljskem opusu. V domačem Št. Jakobu, kjer je bil organist, so njegove skladbe še poznali in peli, a drugje, z izjemo Sveč, ni bil poznan, niti ni želel, da bi se njegove skladbe objavile v notnih zbirkah.

Leta 1988 je KKZ v zbirki Zbori izdala izbor Nageletovih pesmi, ki jih je takrat dal na razpolago – urednik dr. Mirko Cuderman.

Njegova »Miklova Zala« – libreto Tomaž Holmar, orkestracija Radovan Gobec – je zazvenela leta 1990 na prireditvi Koroška poje ob navzočnosti obeh skladateljev.

Po smrti Antona Nageleta, 6. marca 1992, je Krščanska kulturna zveza od sorodnikov prejela njegovo zapuščino. Glasbeni del je uredil Egi Gašperšič. Celotni glasbeni opus Antona Nageleta je Krščanska kulturna zveza izdala v sledečih zbirkah: Iz srca mi vre lepa pesem  (duhovne pesmi, 2001), V tujini doma (samospevi, 2002),  Srce zdaj s srcem govori (posvetne pesmi 2003), ter Naš duh se tod iskri (kantata Miklova Zala in Slovenski božič Matije Tomca – orkestracija Anton Nagele, 2005). Samospevi so posneti na zgoščenki Obujam spomine (2002).

Leta 2004 je izšel obširni zbornik o življenju in delu Antona Nageleta Živeti hočemo!, ki ga je  pripravila in uredila Jasna Nemec Novak.

Simpozij v Št. Petru je priložnost, da se skladatelja spomnimo in ga pobliže spoznamo. Na večernem koncertu bomo imeli priložnost, da prisluhnemo njegovim pesmim, ki jih bodo izvajali vsi nastopajoči zbori in solisti.