Slovensko prosvetno društvo ROŽ, Mühlbach / Reka 2

A-9184 St. Jakob i.R.
Šentjakob v Rožu

KJE SMO?

Farovž, Marktstr. 2

A-9184 St. Jakob i.R.
Šentjakob v Rožu

KONTAKT

e-mail: info@roz.si
telefon: +43 (0)680/13 321 12
facebook: drustvo.roz

BANČNI RAČUN

IBAN: AT61 3910 0000 0502 3684
BIC: VSGKAT2K109

ZAPRTE STRANI

Vstopi

PDF

Jani Kovačič že od vsega začetka piše poetične štorije o ljudeh in cinične posmehljivke ter vsakdanje spevne pesmi, a hkrati tudi zahtevne zvočne slike. Kovačič je mestni ljudski pevec, izumitelj, raziskovalec človeških duš in nesmrtni individuum. Silno občuduje človeško neumnost: Neumnost je vsemu kralj! Pravi antiheroj, pristaš novega humanizma in solidarnosti, privrženec bratstva in različnosti ter lagodnega življenja. Slava je nepotrebno breme, ki dela stvari predvidljive.

Jani Kovačič je tudi prvoborec slovenskih ljudskih vstaj. Tako bo na koncertu v Šentjakobu poleg svojih Besnih pesmi predstavil tudi novo ljudsko gibanje, ki se bori za vladavino ljudstva na osnovi človekovih pravic, za socialno pravičnost in enake možnosti za vse državljane ter za pravno pravičnost in enakost vseh pred zakonom.

“Wutlieder”

Jani Kovačič ist einer der wichtigsten Singer-Songwriter in Slowenien. Er ist Dichter und Satiriker in der Tradition der Folksänger: bissig, kritisch, ironisch, ein waschechter Antiheld. Da Kovačič der Meinung ist, Ruhm sei eine vermeidbare Last, die zu viele Dinge vorhersehbar mache, hat er seit Jahren keine Platten mehr veröffentlicht.

Jani Kovačič ist auch einer der Vorkämpfer des neuen slowenischen Volksaufstandes, der für eine Volksherrschaft auf Basis der Menschenrechte, sozialer Gerechtigkeit, Chancengleichheit aller Staatsbürger und für die rechtliche Gleichstellung aller kämpft. Deshalb wird er an diesem Abend neben seinen Wutliedern auch über diesen Volksaufstand berichten.

Petek/Freitag 1. 3. 2013 | 19.30
Farovž Šentjakob

info: 0680/13 321 12